Podmínky registrace

Podmínky registrace

 • Provozovatelem serveru xBod.cz (dále jen "provozovatel") je Mediasun Group s.r.o., Bělehradská 858 / 23, 120 00 Praha 2, IČ: 24240435
 • Uživatel serveru xBod.cz (dále jen "uživatel") je jakákoliv osoba, která vyplní registrační formulář na serveru xBod.cz.
 • Registrace je zdarma, uživatel se nijak nezavazuje využívat služby xBod.cz.
 • Uživatel plní úkoly a získává za splnění těchto úkolů body.
 • Body lze taktéž získat prostřednictvím doporučení nových aktivních uživatelů, kteří vyplní registraci a potvrdí aktivačním e-mailem.
 • Body jsou směnitelné za odměny, které jsou vystaveny s dočasnou platností na stránkách xBod.cz, pokud jsou tyto odměny k dispozici.
 • Body lze použít v aukcích, které jsou vystaveny s dočasnou platností na stránkách xBod.cz, pokud jsou tyto aukce k dispozici.
 • Pravidla soutěží jsou vypsána v detailech jednotlivých soutěží na stránkách xBod.cz, pokud jsou tyto soutěže k dispozici.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstranit aukce, soutěže, odměny či jakýkoliv jiný obsah a to bez předchozího upozornění.
 • Uživatel vložením svých registračních údajů souhlasí s tím, že tyto kontaktní údaje mohou být použity pro zasílání obchodních či jinak informativních sdělení až do doby odhlášení uživatelem. Zároveň souhlasí i s tím, že všechny osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám a použity k stejným nebo obdobným účelům těmito třetími stranami.
 • Všechny údaje, uvedené uživatelem v registraci, musí být pravdivé. V případě, že by se  prokázalo, že některý z údajů není pravdivý, bude účet uživatele zablokován či odstraněn bez nároku na jakékoliv vyrovnání a bez jakéhokoliv předchozího upozornění.
 • Uživatel se smí registrovat pouze s 1 e-mailovou adresou a mít pouze 1 aktivní registraci. Vícenásobné registrace jsou zakázány.
 • V případě, že bude mít provozovatel podezření, že dochází k  vícenásobným registracím, vyhrazuje si právo kdykoliv bez předchozího upozornění uživatele zablokovat či odstranit. Systém takovou aktivitu uživatelů automaticky kontroluje a předává informace provozovateli.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakémukoliv uživateli kdykoliv zablokovat přístup či smazat uživatelský účet a tím znemožnit využívat služby serveru a  to bez udání důvodu a bez předchozího upozornění. Za závažné důvody pro blokaci je považováno například označování informačních e-mailových zpráv od nás za spam, vícenásobné zakládání účtů stejným uživatelem apod.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv služby serveru omezit, zastavit či zrušit a to bez udání důvodu a bez předchozího upozornění.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, přičemž v takovém případě se stávají nové podmínky automaticky platnými od okamžiku jejich zveřejnění.
 • Poslední aktualizace těchto podmínek je ze dne 14.11.2015